>
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Sáo Mèo

Sáo Mèo là loại sáo có nguồn gốc từ các dân tộc thiểu số Việt Nam Và Trung Quốc, Nên được gọi là sáo mèo Việt và Sáo mèo Tàu
Cấu tạo của sáo mèo gồm 1 cây sáo và 1 lam đồng (lưỡi gà) dùng để tạo ra âm thanh cho cây sáo. 
Sáo Mèo Việt ( Sáo H’Mông) Có 8 lỗ bấm với sáo mèo nam, và 7 lỗ bấm với sao mèo nữ, Sáo mèo nam, và sáo mèo nữ ghép lại với nhau thành 1 cặp gọi là sáo mèo kép
Sáo mèo tàu là loại sáo có 7 lỗ bấm thường được làm thành 2 khúc ghép lại với nhau bằng khớp nối.
 

Hiển thị tất cả 15 kết quả