Cảm âm Sáo Trúc ATTENTION

Cảm âm Sáo Trúc ATTENTION Charlie Puth
Đoạn Dạo
Oh ho oh…….o oh oh
La2-sol2-la2—-sol2-mi2-re2
You’ve been runnin’ round, runnin’ round, runnin’ round Throwin’ that dirt all on my name
Re–re2-re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-sol-sol-fa-sol-la-re
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d call you up
Re–re2-re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-la-la
You’ve been going round, going round, going round Every party in LA
Re–re2-re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-sol-sol-fa-sol-la-re
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d be at one
Re–re2-re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-la-la
Ohh
la
Pre-Chorus
I know that dress is karma, perfume regret
La-re2-mi2-fa2-mi2-re2-la-sol-do2-re2-mi2
You got me thinking ’bout when you were mine (Ohh)
Sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-la2-la2……………fa2-sol2-la2
And now I’m all up on ya, what you expect
La-re2-mi2-fa2-mi2-re2-la-sol-do2-re2-mi2
But you’re not coming home with me tonight
Sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-la2-la2
Chorus
You just want attention
La2-sol2-fa2-mi2-mi2-re2
You don’t want my heart
La2-sol2-fa2-sol2-(sol2>la)
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Sol2-fa2-mi2-fa2-sol2-mi2-mi2-do2-la-sol2-fa2
Yeah, you just want attention
La2-sol2-fa2-mi2-mi2-re2
I knew from the start
La2-sol2-fa2-sol2-(sol2>la)
You’re just making sure I’m never gettin’ over you (Ohh)
Sol2-fa2-mi2-fa2-sol2-mi2-mi2-do2-la-sol2-fa2

 

Các bạn có thắc mắc gì Về Cảm âm Sáo Trúc ATTENTION Charlie Puth, để lại bình luận bên dưới nhé
Chúc các bạn thành công

4.4 (87.5%) 80 vote[s]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi