Cảm Âm Vũ Toái Giang Nam

fa-Sol R2 R2 Đô Sib Đ2 Đ2 R2 Đ2 sib-La Sol Fa Sol
Sol Sib Đ2 R2 F2 S2 R2 R2 Đ2 R2
R2 F2 f2-S2 S2 F2 S2 F2 R2 F2 F2 S2 F2
f2-R2 Đ2 Sib Đ2 R2 Đ2 sib-La Sol Fa fa-Sol

fa-Sol R2 R2 Đ2 Sib Đ2 Đ2 R2 Đ2 sib-La Sol Fa Sol
Sol Sib Đ2 R2 F2 S2 R2 R2 Đ2 R2
R2 F2 f2-S2 S2 F2 S2 F2 R2 F2 F2 S2 F2
f2-R2 Đ2 Sib Đ2 R2 Đ2 sib-La Sol Fa fa-Sol

[ Đoạn Kết ]

R2 R2 S2 , Sol Sib Đ2
Đ2 Sib Đ2 F2 F2 R2 Đ2 Đ2 R2 s-Sib-Sol
Sol La la-Sib Sol Sib, Đ2 R2 sib-La Sol La , la-Sib La Fa fa-Sol

R2 R2 S2 S2 La2 la2-Sib2 La2 S2 F2 f2-R2
Sol R2 Đ2 R2 Đ2 , Sib Đ2 R2 F2 F2 R2 Sol2 F2 la2-Sib2 La2 Sol2
S2 F2 S2 F2 F2 R2 Đ2 f2-R2 R2
Sol R2 Đ2 R2 Đ2 Sib Đ2 R2 F2 f2-R2 Sol2 F2 Sib2 La2 Sol2

Vũ Toái Giang Nam – Sáo Dizi

Vũ Toái Giang Nam – Sáo Dizi Dong Min

Xem thêm các sản phẩm sáo dizi bạn nhé!

4.9 (97.43%) 109 vote[s]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi