Cảm Âm Sáo Jingle Bells

Cảm Âm Sáo Jingle Bells

Cảm Âm Sáo Jingle Bells – Bản chuẩn full nốt:

Dashing through the snow, In a one horse open sleigh
S M’ R’ Đ’ S, S S M’ R’ Đ’ L
O’er the fields we go, Laughing all the way
L L F’ M’ R’ X, S’ S’ F’ M’ R’ M’
Bells on bob tails ring, Making spirits bright
S M’ R’ Đ’ S, S S M’ R’ Đ’ L
What fun it is to laugh and sing, A sleighing song tonight
L L F’ M’ R’ S’ – S’S’S’- S’L’S’ F’ R’ Đ’
Oh, jingle bells, jingle bells, Jingle all the way
M’M’M’- M’M’M’ – M’ S’ Đ’ R’ M’
Oh, what fun it is to ride, In a one horse open sleigh
F’F’F’ – F’M’M’M’ -M’M’ R’R’ M’ R’ S’
Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way
M’M’M’- M’M’M’- M’ S’ Đ’ R’ M’
Oh, what fun it is to ride, In a one horse open sleigh
F’F’F’- F’M’M’M’ – S’ S’ F’ R’ Đ’
(Những đoạn sau thổi giống hệt đoạn đầu các bạn nhé)
A day or two ago
I thought I’d take a ride
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side
The horse was lean and lank
Misfortune seemed his lot
We got into a drifted bank
And then we got upsot

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh yeah

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Cảm Âm Sáo Jingle Bells

cam-am-sao-jingle-bells
Chúc các bạn tập thổi sáo thành công với bản Cảm Âm Sáo Jingle Bells này nhé.
Các bạn tham khảo thêm các bản cảm âm sáo hay khác tại đây nhé!

Đánh giá của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi