Cảm Âm Nhớ Trường An

Cảm âm:
R L L.. S L M D R, R L L.. S L D’ S L
L D’ R’ D’ R’ S, L S F R, R L S L M R D R
R L L.. S L M D R, R L L.. S L D’ S L
L D’ R’ D’ R’ S, L S F R, R L S F F M F F

ĐK:
F S L D’ R’, F’ M’ D’ L R’
L L S.. L S F F D’ L
F S L D’ R’, F’ M’ R’ M’ F’
L L S S.. R’ D’ L S L F

Lần 2:
R L L.. S L M D R, R L L.. S L D’ S L
L D’ R’ D’ R’ S, L S F R, R L S L M R D R
R L L.. S L M D R, R L L.. S L D’ S L
L D’ R’ D’ R’ S, L S F R, R L S F F M F F

ĐK:
F S L D’ R’, F’ M’ D’ L R’
L L S.. L S F F D’ L
F S L D’ R’, F’ M’ R’ M’ F’
L L S S.. R’ D’ L S L F…

Lặp:
F S L D’ R’, F’ M’ D’ L R’
L L S.. L S F F D’ L
F S L D’ R’, F’ M’ R’ M’ F’
L L S S.. R’ D’ L S L F…
F S L D’ R’, F’ M’ R’ M’ F’
L L S S.. R’ D’ L S L F…

R L L.. S L M D R, R L L.. S L D’ S L
L D’ R’ D’ R’ S, L S F R, R L S F F M F F

Nhớ Trường An – Sáo Dizi Xue Lei

Xem tất cả các sản phẩm sáo dizi

Xem thêm cảm âm khác tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi