Open post

Cảm Âm Sáo Đi Học

 Sáng tác: Bùi Đình Thảo – Lời: Minh Chính Beat nhạc dành cho Sáo Si B  Phần Cảm Âm Sáo ————————— Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thì thầm. R-D-F-F,S-L,D2,L,  -S-S,L-F-R,D-D. Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi. […]

Xem Chi TiếtMore Tag