Cảm Âm NAM NHI TỰ CƯỜNG – Hoàng Phi Hồng

Rê pha rê pha rê đô rê
Rê pha rê pha đô rê son
La pha son đô la son la pha
Son la pha son rê
Pha son rê pha đô
Rê pha son pha rê đô
Rê pha đô
Rê rê pha rê đô rê
Pha son pha rê đô
Rê pha đô-rê son la
đô son la rê rê
pha rê đô rê rê pha rê đô rê
rê pha rê đô la la
rê pha rê đô la la
pha rê-son la rê la son
la đô rê mi rê-đô la la đô rê mi đô rê mi rê
mi rê đô la đô rê mi
rê đô la rê son la son pha son pha son đô-son

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi