Cảm Âm Luyến Nhân Tâm

Cảm âm

Luyến Nhân Tâm[恋人心] – Xue Lei – OST Hoa Thiên Cốt

Đoạn dạo:
R’.. D’.. Sib…. Sib L Sib_L_S…
Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
S_L S F R D’ R’ Sib
S L Sib.. D’ R’ L.. S F S…

Vào bài:
-S L Sib, R Sib L, S F S, F S R
S L Sib, R Sib L, S F S Sib L F S
-S L Sib, R Sib L, S F S, F S R
S L Sib, D’ R’ L, S F S Sib L F S

ĐK:
-Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
L S F R D’ R’ Sib
S L Sib, D’ R’ L, S L Sib Sib Sib D’ R’
-Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
L S F R D’ R’ Sib
S L Sib, D’ R’ L, S F S

Dạo giữa:
D’_R’ D’ R’ F’ R’..S L Sib.. D’ Sib L S L F R.
R F S.. R’ D’, D’ F’ D’ Sib.. D_R F S R’ D’ Sib L.. S F S

Vào bài:
-S L Sib, R Sib L, S F S, F S R
S L Sib, R Sib L, S F S Sib L F S
-S L Sib, R Sib L, S F S, F S R
S L Sib, D’ R’ L, S F S Sib L F S

ĐK:
-Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
L S F R D’ R’ Sib
S L Sib, D’ R’ L, S L Sib Sib Sib D’ R’
-Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
L S F R D’ R’ Sib
S L Sib, D’ R’ L, S F S
(LẶP LẦN 2)
-Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
L S F R D’ R’ Sib
S L Sib, D’ R’ L, S L Sib Sib Sib D’ R’
-Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
L S F R D’ R’ Sib
S L Sib, D’ R’ L, S F S
S L Sib, D’ R’ L, S F S
S L Sib, D’ R’ L, S F S

——-dạo cuối: R’.. D’.. Sib…. Sib L Sib_L_S…

Video Luyến Nhân Tâm[恋人心] – Xue Lei – OST Hoa Thiên Cốt

Xem thêm cảm âm.

Đánh giá của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi