Cảm âm Độ Không Độ Nàng

Cảm âm ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG

F F S L D2 R2, R2 R2 D2 L2 D2 S
S S L SIB L D2, D2 D2 L S L F
F F S L D2 R, R R F L-S-F S
F S F S F L, F S F S SIB L

F F S L D2 R2, R2 R2 D2 L2 D2 S
S S L SIB L D2, D2 D2 L S L F
F F S L D2 R, R R F L-S-F S
F S F S F L, F S F S F F R.

F F S L D2 R2, R2 R2 D2 L2 D2 S
S S L SIB L D2, D2 D2 L S L F
F F S L D2 R, R R L L-S-F S
S F S F L, F S F S SIB L

F F S L D2 R2, R2 R2 D2 L2 D2 S
S S L SIB L D2, D2 D2 L S L F
F F S L D2 R, R R L L-S-F S
S F S F L, F S F S F F R.
Danh mục

4.4 (87.42%) 89 vote[s]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi