Cảm Âm Chính Chúa Chọn Con

Video Cảm âm + Beat nhạc

Cảm âm tone thấp thổi từ La

Chẳng phải con đã chọn Ngài,
L L-D2 R2 F2 D2 R2,
Nhưng chính Ngài chọn con trước đó,
R2 R2-D2 L R F S L,
Chẳng phải con đã yêu Chúa,
L L-D2 R2 L2 S2 L2,
Nhưng chính Ngài yêu con từ trước.
L2 L2 R2 S2 S2 F2-S2 L2.
Từ lúc con chưa biết yêu Ngài,
F2 L2 S2 S2 L2 F2 R2,
từ lúc con chưa nhận biết Ngài
R2 F2 M2 R2 D2 R2 L,
Ngài yêu con
L M2 M2
giữa muôn người Ngài đã chọn con.
S2 M2-R2 D2 L2 M2-R2 D2 R2.

PK:
Xin dùng con theo ý của Ngài,
L2 S2 L2 S2 L2 F2 R2,
làm tay chân cho người què cụt,
R2 M2 M2 M2-R2 D2 L L,
cùng làm tai cho người bị điếc
L L M2 M2 R2 R2 L2.
Xin dùng con theo ý của Ngài,
L2 S2 L2 S2 L2 F2 R2,
làm đôi mắt cho người bị mù
R2 M2 M2 M2-R2 D2 L L,
làm tiếng kêu cho người bị oan.
L M2-S2 M2 R2 D2 D2 R2.

Cảm âm tone cao thổi từ Mi2

M2 M2 S2 L2 D3 S2 L2 L2 L2-S2 M2 L D2 R2 M2
M2 M2-S2 L2 M3 R3 M3 M3 L2 R3 R3 L2-R3 M3
D3 M3 R3 R3 M3 D3 L2 L2 D3 Si2 L2 S2 L2 M2
M2 Si2 Si2 R3 Si2-L2 S2 M2 Si2-L2 S2 L2

M3 R3 M3 R3 M3 D3 L2 L2 Si2 Si2 Si2-L2 S2 M2 M2 M2 M2 Si2 Si2 L2 L2 M3
M3 R3 M3 R3 M3 D3 L2 L2 Si2 Si2 Si2-L2 S2 M2 M2, M2 Si2-R3 Si2 L2 S2 S2 L2

Chính Chúa Chọn Con – Cover Sáo Trần

Chính Chúa Chọn Con – Minh Black Cover

Xem thêm cảm âm khác.

4.4 (88%) 10 vote[s]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi