Cảm Âm Cá Lớn (OST Đại Ngư&Hải Đường)

Cảm âm:
+R F F S S L L D’_R’ D’ L S
R F F S S L L.. R D
R F F S S L L D’_R’ D’ L S
S L R, S L R D R
+R F S F R, R F S F S_L
L D’ R’ R’ D’ L S F S L
R F S F R, R F S F S_L
S L R, S L R D R
+ĐK:
L D’ M’_F’ M’ L, L S F.. F_S L
L S F R’ F’ M’ R’ D’ S L
L D’ M’_F’ M’ L, L S F.. F_S L
S L R, S L R D R
LẦN 2:
+R F F S S L L D’_R’ D’ L S
R F F S S L L.. R D
R F F S S L L D’_R’ D’ L S
S L R, S L R D R
+R F S F R, R F S F S_L
L D’ R’ R’ D’ L S F S L
R F S F R, R F S F S_L
S L R, S L R D R
+ĐK:
L D’ M’_F’ M’ L, L S F.. F_S L
L S F R’ F’ M’ R’ D’ R’ L
L D’ M’_F’ M’ L, L S F.. F_S L
S L R, S L R D R
Cuối:
S_L D’ R’.. D’ L
S_L D’ R’.. M’ F’
R’ L’ S’, R’ L’ S’ F’ M’ D’ L
S’ L’ R’, S’ L’ R’.. D’ R’

Cá Lớn (OST Đại Ngư&Hải Đường) – Sáo Dizi

Cá Lớn (OST Đại Ngư&Hải Đường) – Sáo Dizi Dong Min

Xem các sản phẩm sáo dizi tại đây nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi