Bảng Giá Các Loại Sáo Trúc – Sáo Dizi – Sáo Bầu – Sáo Mèo

Sáo Dizi

STT
Sản Phẩm
Tên
Sản Phẩm
Link
Sản Phẩm
Đặc ĐiểmGiá Bán
 Sáo Dizi
1AD1Sáo tàu nâu quấn chỉ khớp đồng AD1https://saotrucvietnam.com/san-pham/shop-ban-sao-tau-dizi-khop-dong-ad1/ 150.000₫
2AD2sáo tàu đen khơp nối inoxhttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-trung-quoc-den-khop-inox-ad2/ 300.000₫
3AD22Sáo Dizi Đen không khớphttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-dizi-den-ad22/ 240.000₫
4AD3sáo tàu đen khơp nối képhttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-khop-kep-vip-ad3/ 450.000₫
5AD4Sáo tàu xanh không khớphttps://saotrucvietnam.com/san-pham/mua-sao-tau-dizi-xanh-ad4/ 250.000₫
6AD5sáo tàu xanh khớp nốihttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-xanh-khop-inox/ 300.000₫
7AD6sáo tàu nâu khớp nối inoxhttps://saotrucvietnam.com/san-pham/ban-sao-tau-dizi-khop-inox-ad6/ 300.000₫
8AD62sáo tàu nâu khớp nối KÉP inoxhttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-nau-khop-kep-vip-ad62/ 550.000₫
9AD63sáo tàu nâu khớp ĐƠN nối inox VIPhttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-nau-ad63/ 440.000₫
10AD7sáo tàu nâu không khớp nối inoxhttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-gia-re-ad7/ 250.000₫
11AD8Sáo Tàu trắng khớp nối inoxhttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-trang-khop-noi-ad8/ 350.000₫
12AD81Sáo Tàu trắnghttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-dizi-trang-ad81/ 250.000₫
13AD9sáo tàu trúc tím khớp nối inoxhttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-truc-tim-ad9-khop-inox/ 500.000₫
14AD92sáo tàu trúc tím khớp képhttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-truc-tim-khop-kep-ad92/ 590.000₫
15AD10Sáo Tàu dizi vàng khớp képhttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-khop-kep-ad10/ 600.000₫
16AD11Sáo dizi nâu khớp đồng QChttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-ad11/ 250.000₫
17AD12Sáo dizi đen khớp đồng QChttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-ad12/ 240.000₫
18AD13Sáo Dizi Màu VàngAD13https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-dizi-ad13/ 350.000₫
19AD14Sáo Dizi Lệ Trúchttps://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-dizi-le-truc-ad14/ 720.000₫
      
      
Link Cập Nhật Giá Tự Động


Sáo Trúc Việt Nam
Sáo Mèo
Sáo Bầu
Động Tiêu

Đánh giá của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi