Bảng Giá Các Loại Sáo Trúc – Sáo Dizi – Sáo Bầu – Sáo Mèo

Sáo Dizi

STT
Sản Phẩm
Tên
Sản Phẩm
Link
Sản Phẩm
Đặc Điểm Giá Bán
  Sáo Dizi
1 AD1 Sáo tàu nâu quấn chỉ khớp đồng AD1 https://saotrucvietnam.com/san-pham/shop-ban-sao-tau-dizi-khop-dong-ad1/   150.000₫
2 AD2 sáo tàu đen khơp nối inox https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-trung-quoc-den-khop-inox-ad2/   300.000₫
3 AD22 Sáo Dizi Đen không khớp https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-dizi-den-ad22/   240.000₫
4 AD3 sáo tàu đen khơp nối kép https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-khop-kep-vip-ad3/   450.000₫
5 AD4 Sáo tàu xanh không khớp https://saotrucvietnam.com/san-pham/mua-sao-tau-dizi-xanh-ad4/   250.000₫
6 AD5 sáo tàu xanh khớp nối https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-xanh-khop-inox/   300.000₫
7 AD6 sáo tàu nâu khớp nối inox https://saotrucvietnam.com/san-pham/ban-sao-tau-dizi-khop-inox-ad6/   300.000₫
8 AD62 sáo tàu nâu khớp nối KÉP inox https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-nau-khop-kep-vip-ad62/   550.000₫
9 AD63 sáo tàu nâu khớp ĐƠN nối inox VIP https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-nau-ad63/   440.000₫
10 AD7 sáo tàu nâu không khớp nối inox https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-gia-re-ad7/   250.000₫
11 AD8 Sáo Tàu trắng khớp nối inox https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-trang-khop-noi-ad8/   350.000₫
12 AD81 Sáo Tàu trắng https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-dizi-trang-ad81/   250.000₫
13 AD9 sáo tàu trúc tím khớp nối inox https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-truc-tim-ad9-khop-inox/   500.000₫
14 AD92 sáo tàu trúc tím khớp kép https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-truc-tim-khop-kep-ad92/   590.000₫
15 AD10 Sáo Tàu dizi vàng khớp kép https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-khop-kep-ad10/   600.000₫
16 AD11 Sáo dizi nâu khớp đồng QC https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-ad11/   250.000₫
17 AD12 Sáo dizi đen khớp đồng QC https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-tau-dizi-ad12/   240.000₫
18 AD13 Sáo Dizi Màu VàngAD13 https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-dizi-ad13/   350.000₫
19 AD14 Sáo Dizi Lệ Trúc https://saotrucvietnam.com/san-pham/sao-dizi-le-truc-ad14/   720.000₫
           
           
Link Cập Nhật Giá Tự Động


Sáo Trúc Việt Nam
Sáo Mèo
Sáo Bầu
Động Tiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi